Založ si blog

„Pomoc od štátu pre občanov SR počas pandémie covidu-19 je svetová“

Podnikala som od mája 2010 nepretržite do 01.07.2020. Až na 1 alebo 2 roky (hneď na začiatku podnikania) som nepretržite platila odvody do Sociálnej poisťovne. Spolu je to presne 11 960,19 eur, z toho dobrovoľne presne 4 023,81 eur (výpis z mojich daňových priznaní). Predtým som bola 15 rokov zamestnaná. 16.03.2020 som podala daňové priznanie za rok 2019.

V  roku 2019 som bola dvakrát na operácii, druhýkrát v decembri, napriek tomu som aj v roku 2019 dobrovoľne zaplatila odvody do SP vo výške 1 549,43 eur. Keďže som nepracovala a nezarobila, rozhodla som sa v januári 2020 ukončiť platiť dobrovoľné poistenie. V marci som prišla o prácu a v apríli som na základe toho, že som k 31.03.2020 neplatila odvody do SP, nebola zaradená do opatrenia č. 2. Neplatila som odvody do Sociálnej poisťovne presne 3 mesiace!

V rámci projektu Prvá pomoc som bola zaradená do opatrenia č. 4, v marci 2020 dokonca nikde, mala som príjem 35 eur a na základe toho som nemala nárok na nič. Opatrenie č. 4 bolo určené pre všetkých, ktorí nikdy neplatili odvody do Sociálnej poisťovne. Takto to interpretoval Bc. Krajniak v médiách. Presne tomu zodpovedala pre nich finančná pomoc od štátu, hovorím o tých, ktorí prišli o prácu, teda aj o mne. Dostali sme finančnú pomoc nižšiu ako tí, ktorí boli celé roky na úrade práce, ak vezmem do úvahy, že si mnohí požiadali o príplatky na bývanie a možno robili aktivačné práce.

Moja Prvá pomoc po odpočítaní odvodov do ZP (rok 2020)
13.03.-31.03.2020 69,09 SZČO
apríl139,09 SZČO
máj139,09 SZČO
jún139,09 SZČO
júl210,00 Úrad práce
august210,00 Úrad práce
september0 Úrad práce
október300,00 Úrad práce
november 74,30 Úrad práce
december0 Úrad práce
spolu1280,66 eur

Pomoc pre ľudí, ktorí neprišli o prácu kvôli
pandémii covidu-19 (rok 2020)
*
marec98,81 Úrad práce
apríl98,93 Úrad práce
máj 105,23 Úrad práce
jún107,37 Úrad práce
júl107,53 Úrad práce
august96,74 Úrad práce
september97,39 Úrad práce
október98,09 Úrad práce
november98,76 Úrad práce
december98,66 Úrad práce
spolu1007,51 + príplatky na bývanie
694,00 aktivačné práce
1701,51 eur

* priemerná dávka v hmotnej núdzi pre jednotlivca (https://www.upsvr.gov.sk/statistiky)

V mojom prípade je finančná pomoc v roku 2020 konečná, finančnú pomoc za december 2020 som dostala 14.01.2021. Moja finančná pomoc je uvedená za mesiac, v ktorom som na ňu mala nárok, vyplatená bola v nasledujúcich mesiacoch. V prípade nezamestnaných, ktorí boli evidovaní na úrade práce a poberali dávku v hmotnej núdzi, je uvedená suma, z ktorej reálne žili v uvedený mesiac v roku 2020.

Prvá pomoc pre mňa nedosahovala ani životné minimum, ani sumu, ktorú dostali poberatelia dávok v hmotnej núdzi, dokonca ani výšku sumy, ktorú som za rok 2019 zaplatila dobrovoľne do SP po takmer celoročných zdravotných problémoch !!!

Ja som dostala prvé peniaze na účet 01.06.2020, bolo to 210 eur, dovtedy som musela zaplatiť odvody do Zdravotnej poisťovne – 08.04.2020, 08.05.2020 a následne na to 08.06.2020. Na život mi neostalo nič. Ďalšie peniaze som dostala 04.06.2020, boli to vôbec prvé peniaze od 13.marca 2020, ktoré som mohla použiť na životné náklady. Za marec 2020 som si požiadala o humanitárnu pomoc vo výške 140 eur, dostala som ich na účet 16.07.2020 a použiť som ich mohla iba na základné potraviny a dokladovať som musela každé jedno euro!!! Neostávalo mi nič iné ako živnosť ukončiť.

Od 01.07.2020 som evidovaná na úrade práce a od 01.09.2020 nemám právny nárok na nič. Napísala som desiatky mailov ministrovi práce (prvý 19.05.2020), ministrovi hospodárstva, premiérovi a pani prezidentke. Minister práce mi na mail nikdy neodpovedal. Ostatní iba preposielali maily ministrovi práce a tie skončili presne tak ako moje. Nezodpovedané !!! Všetci úradníci mi písali, že si môžem požiadať o dávku v hmotnej núdzi alebo o humanitárnu pomoc. Ja nevidím dôvod, prečo by som si o ňu žiadala, prišla som o prácu kvôli pandémii covidu-19, tak ako ostatní.

V októbri 2020 som bola pozitívne testovaná na covid-19 so silnými príznakmi, začalo sa to slabou chrípkou, ktorá prešla po dvoch dňoch. Krátko na to ma začali bolieť kĺby a svaly dolných končatín, 6 dní som sa nepostavila na nohy, nasledoval PCR test a povinná karanténa. Absolvovala som ju s veľkými bolesťami nôh. Štát mi nariadil povinnú karanténu a jediné na čo som mala právny nárok, boli nemocenské dávky. Vyplatili mi ich v novembri 2020 vo výške 74,30 eur, bolo to za 8 dní PN. Počas mojej PN vláda predstavila Prvú pomoc plus, nebola som nikde zaradená. Nakoniec som dostala od októbra 2020 SOS dotáciu vo výške 300 eur na mesiac. V novembri 2020 mi ju nevyplatili, lebo som dostala pandemickú dávku vo výške 74,30 eur za 8 dní PN.

Tu je odpoveď úradníčky z 18.12.2020:

„Zároveň žiadateľ o dotáciu musí  spĺňať aj (jednu z podmienok nároku) nasledovnú podmienku:  

·        Nie je poberateľom dávky nemocenského poistenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia

·        V mesiaci 11/2020 vám boli vyplatené dávky nemocenského poistenia, na základe čoho nie je splnená jedna z podmienok nároku  na SOS dotáciu

Na poskytnutie SOS dotácie v zmysle nariadenia č. 103/2020 Z. z. nemá žiadateľ právny nárok.“  

Na základe mojich žiadostí a sťažností som bola 10.12.2020 pozvaná k pani prezidentke do Prezidentského paláca, bola to akcia pre ľudí, ktorí sa prepadli sitom štátnej pomoci. Išla som tam s nádejou na zmenu, žiaľ v mojom prípade sa nezmenilo nič.

Po prijatí Prvej pomoci plus plus som dostala 05.02.2021 odpoveď od riaditeľa odboru vnútornej politiky kancelárie prezidenta SR:

„V  nadväznosti  na stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 10. decembra 2020 v Prezidentskom paláci a boli ste aj jeho súčasťou, bol 23. decembra 2020 zaslaný  list  ministrovi  práce,  sociálnych  vecí a rodiny Slovenskej republiky.  Pani prezidentka v liste požiadala ministra o prehodnotenie pravidiel štátnej pomoci a uviedla aj konkrétne návrhy, ktoré vyplynuli zo  stretnutia.  Na  základe  Vášho  emailu zo dňa 18. decembra 2020, v ktorom  ste nás informovali o zamietnutí SOS dotácie za mesiac november 2020  z  dôvodu  poberania  dávky nemocenského poistenia po dobu 8 dní, pani  prezidentka  v  liste  požiadala  ministra aj o zváženie prijatia výnimky,  kedy  by mohla byť SOS dotácia poskytnutá aj v prípade osoby, ktorá  poberá  dávku  nemocenského poistenia. Zároveň sme Váš podnet zo dňa  18.  decembra 2020 postúpili Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny  Slovenskej  republiky a požiadali sme ich, aby Vám bolo zaslané stanovisko  k  Vašim  otázkam,  súvisiacim  k  priznaniu SOS dotácie za podmienok,  ktoré  ste  uviedli v podaní. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  v odpovedi zo dňa 1. februára 2021 zdôvodnil rozhodnutie neposkytnutia  SOS dotácie za mesiac november 2020 a oznámil, že Vám aj naďalej  bude  vyplácaná  SOS  dotácia vo výške 300 eur do doby trvania nároku. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v reakcii na  list  prezidentky Slovenskej republiky uvádza, že občania, ktorí sa ocitli  v  nepriaznivej  sociálnej  situácii  a  prepadli  cez  prijaté opatrenia  štátnej  pomoci,  môžu  v  prípade  neschválenej SOS dotácie požiadať  o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci v zmysle §  9  zákona  č.  544/2010  Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.“

Nepochybne aj na základe stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 10. decembra 2020 v Prezidentskom paláci a listu zaslanému ministrovi  práce,  sociálnych  vecí a rodiny Slovenskej republiky od pani prezidentky, vznikla Prvá pomoc plus plus. Dnes aj tí, ktorí nikdy neplatili odvody do SP a kvôli ktorým vzniklo opatrenie č. 4, sa môžu poistiť dobrovoľne do SP a požiadať si o finančnú pomoc maximálne vo výške 870 eur. Aj ja som dostala možnosť urobiť to isté. Žiaľ, ani posledné prijaté opatrenia nezahŕňajú pomoc pre živnostníka, ktorý bol v roku 2019 na dlhodobej PN (po 25-tich rokoch). Žiadať o pomoc si môžeme iba do výšky príjmu za predchádzajúci rok, v mojom prípade za mesiace jún, júl a december 2020 by som si nemohla požiadať o nič. Bola som v roku 2019 počas týchto mesiacov na PN. Ďalších 6 mesiacov som pracovala, iba keď mi to dovolil môj zdravotný stav, čo výrazne ovplyvnilo môj príjem. Napriek tomu som počas celého roka 2019 platila dobrovoľne odvody do SP (spolu 1549,43 eur).

„Minimálne odvody do SP pre SZČO sú takmer na úrovni mzdy zamestnanca vo výške 1500 eur“ (aj keď ich mnohí živnostníci nezarobia), to sú slová ministra hospodárstva z marca alebo začiatku apríla 2020, predpokladám, že hovoril o roku 2019. Ja som platila v roku 2019 minimálne odvody, môj vymeriavací základ bol 477,00 eur (https://www.socpoist.sk). Vzhľadom na môj príjem v roku 2019 si nemôžem požiadať ani o 477,00 eur a to napriek tomu, že som podľa slov ministra hospodárstva platila odvody takmer na úrovni mzdy vo výške 1500 eur.

Odpoveď od pracovníčky z odboru pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok, ktorú som dostala 11.02.2021 už po zmenení podmienok:

Vy ste v mesiaci 11/2020 mali príjem – pandemická PN a teda nesplnili ste jednu z podmienok na priznanie SOS dotácie. Podmienky uvedené v § 3 ods. 1 sú základnými podmienkami, ktoré majú spĺňať všetci žiadatelia o poskytnutie dotácie.“

V bolestiach po napadnutí vírusom covid-19 som zarobila 74,30 eur. Pani prezidentka, Bc. Krajniak nezvážil prijatie výnimky,  kedy  by mohla byť SOS dotácia poskytnutá aj v prípade osoby, ktorá  poberá  dávku  nemocenského poistenia.

10.02.2021 som dostala vôbec prvú odpoveď od ministra práce, predpokladám, že to urobil iba preto, že mu pani prezidentka preposielala list aj s mojím menom:

„Skúste požiadať o humanitárnu pomoc. V prípade, krízovej životnej situácie alebo  mimoriadne nepriaznivej sociálnej situácie  je možné požiadať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu.“

A tak ma všetci, vrátane pani prezidentky, odporučili na humanitárnu pomoc. Pani prezidentka pri mojich slovách, že humanitárnu pomoc môžem použiť iba na základné potraviny a musím dokladovať každé euro, zostala prekvapená. A z čoho zaplatím lieky, zubára, … , účty. …

Bc. Krajniak, chcela by som Vás poprosiť, aby ste miesto slov „ak ste sa ocitli v krízovej životnej situácii alebo  mimoriadne nepriaznivej sociálnej situácii“, použili slová „urobili sme opatrenia, na základe ktorých ste sa ocitli v krízovej životnej situácii alebo  mimoriadne nepriaznivej sociálnej situácii“. Ja aj môj sused, obaja ako živnostníci sme na začiatku marca nemali žiadny problém, obidvaja sme pracovali. On sa našiel v opatreniach na pomoc SZČO a ja nie. On neplatil odvody do SP predtým, ja v marci 2020. Prepadla som sitom Prvej pomoci a aj sitom sociálnej pomoci. V septembri som nemala nárok na nič a v novembri som v bolestiach zarobila 74,30 eur na pandemickej dávke. Kritérium, na základe ktorého som bola v rámci Prvej pomoci zaradená do opatrenia č. 4, bolo nespravodlivé.

Počas mojej prvej hospitalizácie v júni 2019 som bola operovaná v celkovej anestéze, nebola som odhlásená zo Sociálnej poisťovne, platila som odvody dobrovoľne. Počas mojej druhej hospitalizácie v decembri 2019 som poprosila sestričku, aby mi vypísala PN. Požiadala som ju, aby mi v tlačive zaškrtla dobrovoľne poistená osoba. Ona sa ma opýtala, načo si platím dobrovoľné poistenie do SP. Na nič, dnes už viem, že ani povinné, dokonca som nemusela ani pracovať a študovať, aby som dostala počas pandémie väčšiu pomoc od štátu. Stačí si pozrieť a porovnať čísla v oboch tabuľkách.

Ak je pravda, že pomoc občanom Slovenska je druhá najnižšia v EÚ, tak pomoc pre mňa bola v roku 2020 najnižšia v celej EÚ !!!

V septembri 2020 som mala možnosť ísť pracovať do Čiech, rýchly nástup druhej vlny pandémie covidu-19 mi to neumožnil.

údaje sú z https://www.upsvr.gov.sk/statistiky, https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/hmotna-nudza/davky-hmotnej-nudzi/davka-hmotnej-nudzi/vyplata-davky-hmotnej-nudzi

Nezamestnanosť a sociálne dávky v tabuľkách, grafoch a mapách (aktualizované k 2022-12)

05.02.2023

Chcela som sa počas pandémie naučiť niečo nové a tak som si stiahla program Power BI (softvér na analýzy dát). Potrebovala som nejaké dáta a použila som na to dáta zo štatistiky zverejnenej na webovej stránke https://www.upsvr.gov.sk/statistiky.html. Dávam to do blogu pre tých, ktorí by si to chceli pozrieť. Údaje zverejnené na webovej stránke ÚPSVaR sú z ich databázy. [...]

Pohovor do NCZI

03.01.2023

Citujem ministra zdravotníctva Lengvarského: „Rezervy v elektronizácii máme obrovské, NCZI je pre mňa asi najväčším sklamaním.“ V článku na webovej stránke https://www.aktuality.sk/clanok/jkCmGXK/lengvarsky-robi-zo-zaciatku-roka-personalne-zmeny-do-narodneho-centra-zdravotnickych-informacii-posiela-krizovy-manazment/ je okrem iného napísané: „Lengvarský robí [...]

Nezamestnanosť a sociálne dávky v tabuľkách, grafoch a mapách (aktualizované k 2022-11)

30.12.2022

Chcela som sa počas pandémie naučiť niečo nové a tak som si stiahla program Power BI (softvér na analýzy dát). Potrebovala som nejaké dáta a použila som na to dáta zo štatistiky zverejnenej na webovej stránke https://www.upsvr.gov.sk/statistiky.html. Dávam to do blogu pre tých, ktorí by si to chceli pozrieť. Údaje zverejnené na webovej stránke ÚPSVaR sú z ich databázy. [...]

trump

Súd nariadil Trumpovi za nafukovanie majetku zaplatiť s úrokmi 454 miliónov dolárov

23.02.2024 22:38

Podľa sudcu firma Trump Organization niekoľko rokov vytvárala nepravdivé majetkové priznania v snahe zaistiť si lepšie podmienky na pôžičky alebo poistenie.

A-50

Rusom sme zostrelili ďalšie lietadlo za 350 miliónov dolárov, tvrdia Ukrajinci. Pred vojnou ich mali deväť

23.02.2024 21:04

"A-50 s volacím znakom Bajan dolietal! Blahoželáme okupantom k sviatku obrancov vlasti!" ironicky poznamenal ukrajinský veliteľ.

čaputová

Čaputová: Musíme využiť všetky možnosti na obhajovanie ľudskej dôstojnosti

23.02.2024 20:19

Prezidentka sa v Dubnici stretla aj s primátorom mesta Petrom Wolfom.

Zdiar I

SHMÚ varuje pred víchricou na horách, platia aj výstrahy pred dažďom

23.02.2024 18:44

V okresoch Michalovce a Trebišov zase platí výstraha druhého stupňa pred povodňami.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 23
Celková čítanosť: 77862x
Priemerná čítanosť článkov: 3385x

Autor blogu

Kategórie