Založ si blog

Boris, chcela by som, aby sa podarila ešte jedná veľká vec

       V predchádzajúcich voľbách v roku 2016 krátko pred začiatkom volebného moratória som stretla v nákupnom centre muža oblečeného v rifliach a karovanej košeli, na ramene mal preloženú koženú bundu a cez ruku prehodenú kopu novín (dnes už viem, že kopu prázdnych sľubov). Bol označený logom politickej strany, ktorú som chcela voliť, tak som mu to povedala a on na mňa zakričal „voľte číslo XY“ (číslo si pamätám presne) a pokračoval v rýchlom kroku ďalej. Ja som bola v roku 2016 vo volebnej komisii za spomínanú stranu a zistila som, kto sa skrýva pod tým číslom. Ako dôkaz prikladám sms, ktorú som dostala počas volebného dňa.

Osobne nepoznám žiadneho Borisa.

Veľká vec sa ti vtedy, Boris, podarila a podarila sa ti aj o 4 roky neskôr. Ja som ti uverila a dnes nemám ani prácu ani pomoc od štátu.

       Počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením Covid-19 som prišla o prácu. 11.05.2020 som bola vyradená z opatrenia č. 2 v rámci „Prvej pomoci“ z dôvodu, že som nebola nemocensky a dôchodkovo poistená v období do 31.03.2020 a poistenie mi malo trvať aj po tomto dni a nečerpala som ani odvodové prázdniny. Následne na to som nebola zaradená ani do opatrenia č. 4A, lebo som v období od 13.03.2020-31.03.2020 mala príjem vo výške 35 €. Na moje žiadosti o finančnú pomoc mi úradníci odpovedali, že si mám požiadať o pomoc v hmotnej núdzi alebo o humanitárnu pomoc. 12.03.2020 som pracovala ako každý v tomto štáte, komu bola priznaná finančná podpora v rámci opatrení národného projektu Prvej pomoci. Od 13.03.2020 som už bola ako jedna z evidovaných na úrade práce, oni dostávajú pomoc v hmotnej núdzi (nakoniec som tam skončila a som tam dodnes).

       Podnikala som čestne a v súlade s platnými zákonmi v tomto štáte. Predmetom môjho podnikania bolo vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti. Počas celého obdobia podnikania som nemocenské a dôchodkové poistenie platila na základe dosiahnutých príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Posledné 3 roky mi na základe uvedeného zákona nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia, platila som si ho naďalej dobrovoľne. Pre dlhodobý pokles príjmu z podnikania (podpísala sa pod to aj úroveň nášho školstva) som sa rozhodla vrátiť k práci v informačných technológiách, mám 15-ročnú prax v IT, robila som na rôznych pozíciách, aj ako manažérka.  Potrebovala som na to iba čas. V roku 2019 som mala nečakané  zdravotné problémy, bola som na dvoch operáciách, odvody do SP som napriek tomu dobrovoľne zaplatila vo výške 1 549,43 €. Po druhej operácii v decembri 2019 som ukončila PN k 31.12.2019, pretože som mala pracovné povinnosti voči niektorým študentom. Rozhodla som sa miesto pokračovania PN pracovať, keď mi to dovolí zdravotný stav a pripraviť študentov na skúšky. Vedela som, že nebudem mať dostatočný príjem na to, aby som mohla platiť dobrovoľné poistenie a tak som sa rozhodla k 31.12.2019 ukončiť platiť dobrovoľné poistenie do SP. Posledné odvody do SP som zaplatila 08.01.2020 vo výške 45,85 €. Odvody do SP som platila dobrovoľne, mohla som ich prestať platiť kedykoľvek. Počas celého podnikania som zaplatila odvody do SP vo výške 11 960,19 €, z toho 4 023,81 € dobrovoľne. Počas celého podnikania, bolo to 10 rokov, som s výnimkou odvodových prázdnin k 31.03.2020 neplatila odvody do SP počas 4 mesiacov a 14-tich dní.

       Tu je dôvod, prečo som ich neplatila: Od 01.07.2017 mi nevznikla povinnosť platiť odvody do SP. Sociálna poisťovňa ma na to upozornila, ja sama som sa nikdy nezaujímala, kedy mi vznikne povinnosť platiť odvody do SP. Priznala som vždy celý príjem. Nevedela som aký dopad bude mať neplatenie odvodov do SP a tak som sa šla na to opýtať pracovníčky Sociálnej poisťovne. Okrem iného mi povedala, že nebudem mať nárok na nemocenské dávky, keby som ochorela. A to bol dôvod, pre ktorý som sa od 01.08.2017 prihlásila dobrovoľne do SP a platila som ich nepretržite. V roku 2019 som po rozhovore s príbuznou zistila, že v štátnej organizácii majú pozície, ktoré by som mohla obsadiť. Poslala som tam žiadosť a oni mi zatelefonovali, že majú pre mňa pozíciu Špecialista reportingu. 18.10.2019 som absolvovala úspešný osobný pohovor. Ja som nepochybovala o tom, že budem prijatá. V súvislosti s tým, že som si potrebovala zariadiť súkromie, som sa odhlásila zo Sociálnej poisťovne. 07.11.2019 mi prišla odpoveď, že budú hľadať iného vhodného kandidáta (pozícia bola na webovej stránke ešte 3 mesiace) a ja som sa následne na to znovu prihlásila do SP. Od 01.01.2020-31.03.2020 som neplatila odvody do SP zo zdravotných dôvodov.

       Na základe toho, že som k 31.03.2020 neplatila odvody do SP 4 mesiace a 14 dní počas 10-tich rokov podnikania, som stratila právny nárok na príspevok v opatrení č. 2 Prvej pomoci. Vzhľadom na zdravotné problémy v roku 2019, kedy som absolvovala 2 operácie, takmer 3 mesiace som bola na dlhodobej PN a ďalších 5 mesiacov som strávila v nemocnici na vyšetreniach, som nestihla zarobiť toľko, aby mi vznikla povinnosť sociálneho poistenia na základe daňového priznania za rok 2019, čo bolo podmienkou na získanie príspevku v opatrení č. 2 Prvej pomoci plus. V Prvej pomoci plus si už mohol požiadať o príspevok v opatrení č. 2 aj ten, kto platil nepretržite dobrovoľné poistenie do SP. Ja som prerušila dobrovoľné poistenie do SP a 11.05.2020 pri podpisovaní vyradenia z opatrenia č. 2 Prvej pomoci mi úradník povedal, že aj keby som sa opäť dobrovoľne prihlásila do SP, aj tak by som nedostala príspevok v opatrení č. 2.

       Som šťastná, že aspoň Nastenka (alebo Maša) z Ukrajiny, ktorá sa stihla k 01.02.2020 zamestnať, dostala od štátu pomoc v rámci Prvej pomoci. Mne sa to nepodarilo ani po 30-tich odpracovaných rokoch v tomto štáte.

       Úradníčka z úradu práce sa ma pri poslednej návšteve opýtala, akú mám víziu. Takú ako kontajneroví Rómovia, dnes som jedna z nich. Na rozdiel od nich nemám právny nárok na nič. 14.11.2021 som spálila účtovné doklady (ešte ich mám v počítači) a chcela som spáliť aj doktorát z matematiky a iné diplomy. V tomto štáte sú mi nanič. Niekedy som bola na ne hrdá. Zbalila som sa a keď vyriešim právne záležitosti, odídem z tohto bezprávneho štátu.

       Boris, napísal si mi, že sa môže podariť veľká vec a ona sa ti podarila. Ja som ti uverila, volila som stranu, za ktorú som bola volebnej komisii a po čestnom živote a čestnom podnikaní v oblasti vzdelávania (asi som to tu nemala napísať) ma Bc. Krajniak svojimi opatreniami dostal na úrad práce.

       Chcela by som, aby sa podarila ešte jedna veľká vec, tentoraz mne. „Prvá pomoc“ je diskriminačná, už to majú na stole právnici a sťažnosť je pripravená aj pre Európsku komisiu. Právnici chcú odo mňa peniaze (na začiatok 500 eur), ktoré momentálne nemám. O prácu som prišla a takmer dva roky som bez príjmu a bez pomoci od štátu (humanitárna pomoc nie je príjem ani mzda). Nemohol by si mi poslať 500 eur na dole uvedený účet ? Vrátim ti ich, keď sa dostanem z úradu práce.

Môj IBAN: SK45 1100 0000 0029 1385 0885

Poprosím všetkých, aby ste mi neposielali peniaze na účet, je iba pre neznámeho Borisa.

      Boris, predpokladám, že poznáš Bc. Krajniaka, lebo my sa v rodine všetci poznáme. Po ochorení na Covid-19 mi zobral všetko a nenechal mi ani peniaze na lieky. Tu je dôvod:

      20.10.2020 som bola po ťažších príznakoch na ochorenie Covid-19  pozitívne testovaná a štát mi nariadil povinnú karanténu. Moje príznaky začali ako bežná chrípka – slabé bolesti hlavy, hrdla a nádcha, ktoré po dvoch dňoch zmizli. O tri dni neskôr nasledovali silné bolesti dolných končatín – svalov, kostí a kĺbov. Odpadávala som od celkovej únavy. Nakoniec som pre bolesti dolných končatín prestala chodiť, šesť dní som iba ležala. Test som absolvovala, až keď som vládala chodiť.

       V tom čase som nemala žiadnu pomoc od štátu, bola som evidovaná na úrade práce (živnosť som ukončila k 30.06.2020, pretože nasledovali prázdniny a ja som ostala bez práce aj bez pomoci od štátu, ktorá mala byť k 30.06.2020 ukončená) a pre všetkých, ktorí prišli o prácu kvôli pandémii Covidu-19 a evidovali sa na úrade práce, bola pomoc od štátu ukončená v auguste 2020. Vzhľadom na to, že som v čase karantény podľa zákona o sociálnom poistení  (Zákon č. 461/2003 Z. z.) spĺňala podmienky na priznanie nemocenskej dávky, som si o ňu požiadala. 27.11.2020 mi vyplatili nemocenské dávky vo výške 74,30 Eur za 8 dní PN (23.10.2020-30.10.2020) a na základe toho mi štát za mesiac 11/2020 nevyplatil SOS dotáciu vo výške 300 eur. Nemocenské dávky sú príjem.

       Vzhľadom na to, že som bola jedna z tých, ktorí sa zúčastnili na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 10. decembra 2020 v Prezidentskom paláci, som o tom informovala pracovníčku Kancelárie prezidenta SR. 23.12.2020 som od nej dostala odpoveď, v ktorej ma informovala o tom, že pani prezidentka listom požiada ministra práce o zváženie prijatia výnimky, kedy by mohla byť SOS dotácia poskytnutá aj v prípade osoby, ktorá poberá dávku nemocenského poistenia.

O tom, ako mám ďalej postupovať, som bola priebežne informovaná:

       V liste zo dňa 01.02.2021 od pracovníčky úradu práce, v ktorom je odpoveď na vyradenie z opatrenia (nevyplatenie SOS dotácie za 11/2020), je okrem iného uvedené:

„Je nám ľúto, ale v praxi sa žiaľ stretávame s individuálnymi prípadmi občanov, ktoré sú vzhľadom na krízovú situáciu v nepriaznivej sociálnej situácii, avšak nespĺňajú všetky podmienky oprávnenosti žiadateľa v zmysle hore uvedeného nariadenia vlády SR. Vo Vašom prípade ide o mesiac november 2020. S cieľom pomôcť občanom, ktorí prepadli cez prijaté opatrenia v čase krízovej situácie, je možné ešte obrátiť sa na MPSVR so žiadosťou o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 zákona o dotáciách.“

       V odpovedi od pracovníka Kancelárie prezidenta SR zo dňa 05.02.2021 je okrem iného uvedené:

„Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v reakcii na list prezidentky Slovenskej republiky uvádza, že občania, ktorí sa ocitli v nepriaznivej  sociálnej  situácii  a  prepadli  cez  prijaté opatrenia  štátnej  pomoci,  môžu  v  prípade neschválenej SOS dotácie  požiadať  o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci v zmysle  §  9  zákona  č.  544/2010  Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.“

       V odpovedi od ministra práce zo dňa 10.02.2021 je uvedené:

„Skúste požiadať o humanitárnu pomoc. V prípade, krízovej životnej situácie alebo  mimoriadne nepriaznivej sociálnej situácie  je možné požiadať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu.

Odporúčame Vám požiadať Ministerstvo PSVaR o túto humanitárnu pomoc.“

Po prečítaní všetkých odpovedí som si uvedomila, vzhľadom na to, že som už dostala dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 zákona o dotáciách za marec 2020, kedy som sa nenašla v žiadnom opatrení „Prvej pomoci“, že sa poskytuje len v kalendárnom roku.

       10.02.2021 som sa opýtala pracovníčky ministerstva práce (minister práce mi napísal, aby som sa v tejto súvislosti na ňu obrátila), či mám nárok na dotáciu na podporu humanitárnej pomoci za rok 2020, keďže je poskytovaná za kalendárny rok a ja som nedostala vyplatenú dotáciu v novembri 2020. Nedostala som od nej žiadnu odpoveď. Po uplynutí 60-tich dní, kedy by som mala dostať odpoveď od štátnych úradníkov, som podala ďalší podnet ministrovi práce. Odpoveď na túto otázku som dostala od pracovníka z odboru sociálnej pomoci a stratégie sociálnej politiky Ministerstva práce SR. Dostala som ju 26.04.2021:

„Humanitárna pomoc sa neposkytuje za kalendárny mesiac.  Možno ju poskytnúť v sume 800 € za kalendárny rok. Za rok 2020 už dotáciu na podporu humanitárnej pomoci nemôžeme poskytnúť. Ak si požiadate teraz o humanitárnu pomoc môže Vám byť poskytnutá za rok 2021.“

Pracovníčka úradu práce, pracovník Kancelárie prezidenta SR a minister práce SR mi napísali, že si môžem požiadať o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci za rok 2020 (za 11/2020), ktorá mi v roku 2021 nemohla byť poskytnutá. Už čas, ktorý tomu venovali zástupcovia štátu, bol preplatený vzhľadom na nulový výsledok.

Arogantné od všetkých zúčastnených …

22 dní v novembri 2020 som nedostala žiadnu pomoc od štátu. Následky po Covide-19 mám dodnes. Bc. Krajniak mi nenechal peniaze ani na lieky.

       Všetci, ktorí boli evidovaní na úrade práce, nielen tí, ktorí prišli o prácu a príjem kvôli vyhlásenej mimoriadnej situácii v súvislosti s pandémiou Covidu-19  a poberali pomoc v hmotnej núdzi, mali počas karantény nárok na ochranný príspevok vo výške 37,30 €. Je to uvedené na https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/hmotna-nudza/.

„Príjemcom pomoci v hmotnej núdzi, ktorí v čase krízovej situácie nemôžu z dôvodu prekážky na strane organizátora alebo z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia a alebo izolácie vykonávať činnosti zakladajúce nárok na aktivačný príspevok, sa bude poskytovať ochranný príspevok v sume 37,30 eura mesačne.“

       28.10.2020 bola počas mojej karantény odvysielaná reportáž, v ktorej boli deti z komunitnej osady v Bánovciach nad Bebravou v kontakte s pozitívnymi učiteľmi v škole. Celá osada ostala v karanténe, oblepili ju páskou dookola, policajti im nakupovali potraviny aj lieky, mne nepomohol nikto. Mnohí z nich poberali pomoc v hmotnej núdzi, o ktorú neprišli a dostali aj ďalšiu pomoc od štátu. Mne na základe ochorenia na Covid-19 a s ním povinne nariadenej karantény nevyplatili SOS dotáciu, bola to moja jediná finančná pomoc po viac ako troch mesiacoch, ak nepočítam nemocenské dávky vo výške 74,30 €. Od 11.09.2020 do 14.12.2020 som nedostala od štátu žiadnu finančnú pomoc. Na rozdiel od nich som prekonala ochorenie na Covid-19 a lieky užívam dodnes.

       Boris, moja mama po pozitívnom teste na Covid-19 (plne zaočkovaná) skončila pred dvoma týždňami na kyslíku v nemocnici. Už je doma. K desiatim liekom, ktoré užívala pred covidom, jej pribudlo ďalších deväť. Má 86 rokov, sama vychovala päť detí, všetci máme vzdelanie (asi som to tu nemala písať). Do dôchodku išla ako vedúca pošty, jej dôchodok je okolo 380 eur. Cíti neskutočnú krivdu, že pozitívnym Rómom prispel štát na lieky a jej nie. Včera, keď pozerala správy, tak plakala. Boris, sľúbil si, že sa podarí veľká vec, jej by stačila aspoň spravodlivosť. Daj chorým dôchodcom, ktorí prekonali covid-19, peniaze na lieky.

       Po nevyplatení SOS dotácie za november 2020 som dostala silné depresie. Bolo to pred Vianocami 2020. Od 12.09.2020 do 14.12.2020 som nedostala od štátu žiadnu finančnú pomoc, okrem 74,30 € za 8 dní PN. 31.12.2020 pri odchode z nákupného centra, kedy som si kúpila jeden pomaranč a pozorovala okolo seba špinavých ľudí, ako tlačili pred sebou plné vozíky, som cestou domov takmer spáchala samovraždu. Neustále som si vyčítala, že po čestnom podnikaní zo mňa 11.05.2020 (deň, kedy ma vyradili z opatrenia č. 2 Prvej pomoci a zaradili do opatrenia č. 4A) urobili človeka, ktorí si „upravoval“ daňové priznania, aby štátu nemusel platiť odvody do SP. Silné depresie som mala aj v januári 2021, keď ma kontaktovala pracovníčka Kancelárie prezidenta SR, aby mi poskytla informácie. Mohla som si opäť založiť živnosť a požiadať o príspevok v opatrení č. 2 v rámci „Prvej pomoci plus plus“. Jednoducho som nedokázala komunikovať so štátnym úradníkom a ostala na úrade práce. Urobila som všetko preto, aby som ustála svoj život. Trvalo to 5 mesiacov. Po vyradení z opatrenia č. 2 Prvej pomoci v máji 2020 mi celý rok každý úradník, s ktorým som bola v kontakte, písal, že „je nám úprimne ľúto vzniknutej nepriaznivej situácie,  v ktorej ste sa v dôsledku vyhlásenia  mimoriadnej situácie bohužiaľ ocitli“  a že mi musí stačiť v lepšom prípade humanitárna pomoc alebo dávka v hmotnej núdzi a v horšom prípade dokonca nula, až sa to podpísalo pod môj zdravotný stav. To všetko preto, lebo som 3 mesiace a 14 dní v období od 01.07.2019 – 31.03.2020 neplatila odvody do SP. Ako príklad uvediem odpoveď od pracovníčky z odboru pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok,  ÚPSVaR z novembra 2020, keď som sa ani v „Prvej pomoci plus“ nenašla v žiadnom opatrení: „ je nám ľúto, do akej situácie ste sa dostali a že Vám nemôže byť priznaná finančná podpora v rámci opatrení národného projektu Prvej pomoci. Veríme, že po preštudovaní Vašej žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi Vám bude priznaný nárok na pomoc v hmotnej núdzi, aby Vám to aspoň z časti pomohlo uhradiť nevyhnutné náklady na dôstojný život.“ Ľudia, ktorí boli evidovaní na úrade práce v roku 2020 a aj niekoľko rokov predtým, žili v roku 2020 počas mimoriadnej situácie dôstojnejší život ako ja.

Na všetko som si v tomto štáte zarobila a v roku 2020 som iba žobrala o peniaze na chlieb, neskôr na lieky a nakoniec som si skoro siahla na život.

       Nedávno bola  na TV Markíza odvysielaná reportáž, v ktorej rómskym ženám nevyplatili mzdu. Chceli si niečo zarobiť, ale len toľko, aby neprišli o sociálne dávky. V tomto prípade šlo asi o 43 €. Ak vedia pracovať 2 dni (výška príjmu tomu zodpovedá), vedeli by pracovať aj 20 dni v mesiaci a aj 20 rokov. Mnohí živnostníci, ktorí prišli o prácu počas prvej vlny pandémie, nedostali ani sociálne dávky, niektorí dokonca nič. Prvá pomoc sa jednoducho autorom nepodarila.

       17. novembra 1989, pred 32-ma rokmi som bola hrdá na to, čo som dokázala v profesijnom živote a plná očakávaní, čo mi prinesie budúcnosť. Dnes, 17. novembra 2021 sa idem súdiť, aby som predstaviteľom štátu dokázala, že som podnikala čestne a nikto nemal dôvod na to, aby zo mňa urobil toho, kto si „upravoval“ daňové priznania, aby nemusel platiť povinné sociálne poistenie (opatrenie č. 4A Prvej pomoci), tak ako je uvedené v správe o Prvej pomoci od inštitútu sociálnej politiky za máj 2020 (je to uverejnené na stránke https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/analyticke-centrum/analyticke-komentare/isp_2020_prva_pomoc_slovensku_final5.pdf)

„Opatrenia 4A a 4B poskytujú základnú finančnú pomoc tým osobám, ktoré vzhľadom na svoje špecifické postavenie nespĺňajú kľúčové podmienky nároku na pomoc cez opatrenia 1 až 3B. Ide napr. o SZČO, ktoré vzhľadom na svoje nízke príjmy neboli povinne sociálne poistené, alebo spoločnosti s ručením obmedzeným bez zamestnancov (tzv. jednoosobové s.r.o.)“.

Aká je pravdepodobnosť, že volíte číslo XY a on vás potom po čestnom podnikaní takto poníži …

Nezamestnanosť a sociálne dávky v tabuľkách, grafoch a mapách (aktualizované k 2022-12)

05.02.2023

Chcela som sa počas pandémie naučiť niečo nové a tak som si stiahla program Power BI (softvér na analýzy dát). Potrebovala som nejaké dáta a použila som na to dáta zo štatistiky zverejnenej na webovej stránke https://www.upsvr.gov.sk/statistiky.html. Dávam to do blogu pre tých, ktorí by si to chceli pozrieť. Údaje zverejnené na webovej stránke ÚPSVaR sú z ich databázy. [...]

Pohovor do NCZI

03.01.2023

Citujem ministra zdravotníctva Lengvarského: „Rezervy v elektronizácii máme obrovské, NCZI je pre mňa asi najväčším sklamaním.“ V článku na webovej stránke https://www.aktuality.sk/clanok/jkCmGXK/lengvarsky-robi-zo-zaciatku-roka-personalne-zmeny-do-narodneho-centra-zdravotnickych-informacii-posiela-krizovy-manazment/ je okrem iného napísané: „Lengvarský robí [...]

Nezamestnanosť a sociálne dávky v tabuľkách, grafoch a mapách (aktualizované k 2022-11)

30.12.2022

Chcela som sa počas pandémie naučiť niečo nové a tak som si stiahla program Power BI (softvér na analýzy dát). Potrebovala som nejaké dáta a použila som na to dáta zo štatistiky zverejnenej na webovej stránke https://www.upsvr.gov.sk/statistiky.html. Dávam to do blogu pre tých, ktorí by si to chceli pozrieť. Údaje zverejnené na webovej stránke ÚPSVaR sú z ich databázy. [...]

Viktor Orbán

Orbán pred eurovoľbami pritvrdzuje: Nepošleme mladých Maďarov do vojen cudzích krajín. Gulyás školil Macrona

28.05.2024 18:25

Šéf úradu maďarskej vlády zase vyzval francúzskeho prezidenta, aby rešpektoval fakty v kampani do nadchádzajúcich eurovolieb.

SR Bratislava RTVS protestný pochod BAX

Stíchne RTVS na tri hodiny? Šimkovičová hovorí o koordinovanej akcii organizátorov, vedenia a politických strán

28.05.2024 18:17

Podľa rezortu kultúry nemajú zamestnanci na tento typ protestu „zákonom priznanú možnosť“ a nemôžu „organizovane prerušiť výkon práce".

Pellegrini, Čaputová, atentát, vyhlásenie

Čaputová vetovala novelu zákona o FPU: Legislatíva môže ohroziť slobodu umenia

28.05.2024 18:02

V ustanovení novely vidí rozpor s ústavou, legislatíva môže podľa nej ohroziť slobodu umenia.

tbilisi, gruzínsko, protest

Gruzínsky parlament prelomil veto prezidentky k zákonu o zahraničných agentoch

28.05.2024 17:56

Prezidentka má teraz päť dní na to, aby zákon potvrdila. Ak tak neurobí, podpíše ho predseda parlamentu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 23
Celková čítanosť: 81065x
Priemerná čítanosť článkov: 3525x

Autor blogu

Kategórie