Založ si blog

Bc. Krajniak, zrekapitulujem Vám Vašu „Prvú pomoc“, ktorá sa 28.02.2022 skončila.   

       23.02.2022 som sa bola hlásiť na úrade práce – ako nezamestnaná. Je to dôsledok toho, že som počas vyhlásenej mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením na Covid-19 na úvod (marec 2020) vypadla zo všetkých opatrení „Prvej pomoci“, neskôr aj zo všetkých opatrení „Prvej pomoci plus“ a neskôr, keď som už mohla dostať pomoc v „Prvej pomoci plus plus“, som psychicky nezvládla celú situáciu, začala som mať depresie a takmer som si siahla na život.

      Pracovníčke úradu práce som zrekapitulovala moju „Prvú pomoc“ za celé obdobie od 13.03.2020-28.02.2022, ktorú som dostala od štátu: 13 mesiacov 0 !!! Za zvyšné mesiace niečo viac ako životné minimum. 13-krát som padla pod úroveň ľudí, ktorí možno nikdy nepracovali a dostávali pomoc v hmotnej núdzi. Počas pandémie dokonca dostali zvýšenú pomoc. Nikdy som po čestnom podnikaní  nemala právny nárok na príspevok v opatrení č. 2 „Prvej pomoci“. Pravda, pracovníčka Kancelárie prezidenta SR by mi mohla oponovať. Vzhľadom na to, že som to s vyplakávaním sa predstaviteľom vlády a žobraním o pomoc dotiahla až k prezidentke, mi chcela v januári 2021 poskytnúť stručné informácie o pripravovanej „Prvej pomoci plus plus“ (ani na chvíľu nepochybujem, že vznikla na základe mojej kritiky podmienky povinného nemocenského a dôchodkového poistenia na stretnutí u prezidentky, ktoré sa konalo 10.12.2020). Odmietla som sa s ňou rozprávať, chcela som, aby mi ich poslala mailom. Neurobila to, naopak popriala mi zdravie. Bolo to v čase, keď som sa topila v depresiách, chcela som spáchať samovraždu.

      V tom čase, keď ma kontaktovala pracovníčka Kancelárie prezidenta SR, som dostávala SOS dotáciu vo výške 300 Eur (bez právneho nároku), konečne som dostala dva mesiace po sebe aspoň niečo, pre mňa zmena v tom čase neprichádzala do úvahy. Nedokázala som komunikovať so žiadnym úradníkom. Vedela som, že keby mi ešte raz zobral úradník nejakú pomoc, už by som to psychicky nezvládla, pre mňa by to skončilo tragicky. Potrebovala som 5 mesiacov na to, aby som sa dostala z depresií.

Takto začali moje depresie:

      20.10.2020 som bola po ťažších príznakoch na ochorenie Covid-19  pozitívne testovaná a štát mi nariadil povinnú karanténu. Moje príznaky začali ako bežná chrípka – slabé bolesti hlavy, hrdla a nádcha, ktoré po dvoch dňoch zmizli. O tri dni neskôr nasledovali silné bolesti dolných končatín – svalov, kostí a kĺbov. Odpadávala som od celkovej únavy. Nakoniec som pre bolesti dolných končatín prestala chodiť, šesť dní som iba ležala. Nemala som horúčky a ani respiračné príznaky. Až po odvysielaní TV reportáže som zistila, že aj bez týchto príznakov môžem byť infikovaná.  Asi 10 dní od prvých príznakov som kontaktovala obvodnú lekárku, ktorá ma poslala na PCR testy.

      V tom čase som nemala žiadnu pomoc od štátu, bola som evidovaná na úrade práce a pre všetkých, ktorí prišli o prácu kvôli pandémii Covidu-19 a evidovali sa na úrade práce, bola pomoc od štátu ukončená v auguste 2020. Mali sme si požiadať o pomoc v hmotnej núdzi. Ja som na ňu nemala  právny nárok. Vzhľadom na to, že som v čase karantény podľa zákona o sociálnom poistení  (Zákon č. 461/2003 Z. z.) spĺňala podmienky na priznanie nemocenskej dávky, som si o ňu požiadala. 27.11.2020 mi vyplatili nemocenské dávky vo výške 74,30 Eur za 8 dní PN (23.10.2020-30.10.2020) a na základe toho mi štát za mesiac 11/2020 nevyplatil SOS dotáciu vo výške 300 Eur. V odpovedi na môj mail od pracovníčky úradu práce zo dňa 18.12.2020 je uvedené:

„V mesiaci 11/2020 vám boli vyplatené dávky nemocenského poistenia, na základe čoho nie je splnená jedna z podmienok nároku  na SOS dotáciu“. Nemocenské dávky sú príjem.

      Od 12.09.2020 do 14.12.2020 som nedostala od štátu žiadnu finančnú pomoc, napriek tomu, že som prišla o prácu kvôli mimoriadnej situácii. Okolo mňa dostal pomoc od štátu každý, kto prišiel o príjem.  Žili si svoj život a ja som dennodenne riešila, ako dostať aspoň nejakú pomoc. Keď som podnikala ako SZČO, brali ste mi príspevky z „Prvej pomoci“ , keď som bola nezamestnaná, nevyplatili ste mi SOS dotáciu. Bolo to pred Vianocami 2020. Ja som si až príliš pripúšťala obviňovanie zo strany úradníkov, že som sa do takej situácie dostala sama a  že si za všetko môžem sama. Začalo sa to v máji  2020, pokračovalo v novembri 2020 a neskôr aj v roku 2021, keď mi úradníci na akúkoľvek žiadosť o pomoc, odpovedali, že si mám požiadať o pomoc v hmotnej núdzi alebo humanitárnu pomoc. Ja som sa bránila, že som v tomto štáte pracovala a prišla som o prácu kvôli pandémii Covidu-19.

      Na začiatku druhej vlny, od októbra 2020 ste zvýšili pomoc pre  evidovaných na úrade práce (predpokladám, že dostali ochranný príspevok vo výške 37,30 Eur). Zvýšili ste pomoc pre podnikateľov a zamestnancov v rámci „Prvej pomoci plus“, všetci dostali pomoc aj keď boli v karanténe a mne ste len brali a brali. Vtedy som si prvýkrát uvedomila, že som ostala bez akéhokoľvek právneho nároku. Začala som mať silné depresie a 31.12.2020 v nákupnom centre pri pohľade na ľudí, ktorí určite nepracovali a tlačili pred sebou plné vozíky, som to už nezvládla a cestou domov som takmer spáchala samovraždu.

      Pre mňa bolo šokujúce, keď bola 29.03.2021 odvysielaná v TV Markíza reportáž, v ktorej odznelo, že živnostníci nemajú nárok na príspevok v opatrení č. 2 „Prvej pomoci“, ak boli na PN mesiac a viac. “PN sa nebude spätne kontrolovať a príspevok za „Prvú pomoc“ a „Prvú pomoc plus“ nebudú spätne vracať“, povedala to pracovníčka ministerstva práce. U mňa to bol príjem a u nich nie ? Jeden mal dva právne nároky súčasne a druhý dostal 22 dní v novembri nulu.

Poďme rekapitulovať postupne:

      Podnikala som od mája 2010 ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO, živnostník), predmetom môjho podnikania bolo vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti. Venovala som sa individuálnej príprave študentov na skúšky (nie online) z matematiky, štatistiky a operačnej analýzy – monitor, maturita, prijímacie pohovory a skúšky na VŠ na celom Slovensku, v Čechách – Karlova Univerzita, ČVUT, Mendelova univerzita a v zahraničí – Belgicko (Leuven), Holandsko (Amsterdam, Rotterdam). Nemám  pedagogické vzdelanie, nie som učiteľ, vyštudovala som vedeckú matematiku a IT. Predtým som 15 rokov robila na rôznych pozíciách IT, aj ako manažérka.

08.04.2020 som odoslala žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre SZČO, ktorej v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu poklesli tržby, Realizácia v zmysle opatrenia č.2b na úrad práce napriek tomu, že som nebola k 31.03.2020 povinne ani dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistená. Bc. Krajniak, Vy ste povedali v médiách niekoľkokrát, že opatrenie č. 4A bolo určené pre SZČO, ktoré nikdy neplatili odvody do SP, ja som odvody do SP platila. Nezisťovala som, čo sú to odvodové prázdniny. Uvedomovala som si, že ak mi finančný príspevok nepatrí, pracovník úradu práce mi žiadosť zamietne.

17.04.2020 som podpísala dohodu o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ -Opatrenie č. 2 na úrade práce. Finančný príspevok vo výške 270 Eur som dostala na účet 22.04.2020.

11.05.2020 mi telefonicky oznámil pracovník úradu práce, že finančný príspevok vo výške 270 Eur musím vrátiť, pretože som nespĺňala podmienku – „oprávnený žiadateľ je SZČO, ktorá bola nemocensky a dôchodkovo poistená v období do 31.03.2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny“ a zároveň dodal, že aj keby som sa dobrovoľne prihlásila do SP, aj tak by som nedostala príspevok v opatrení č. 2 „Prvej pomoci“.

Následne na to ste ma vyradili aj z opatrenia č. 4A „Prvej pomoci“, lebo som v období od 13.03.2020-31.03.2020 mala príjem 35 Eur (70,91 Eur z nich som zaplatila na odvody do ZP). Ja som si živnosť založila preto, aby som pracovala.

      Tu je vysvetlenie, prečo som nespĺňala podmienku povinného nemocenského a dôchodkového poistenia v období do 31.03.2020 a poistenie malo trvať:

      Od 01.07.2017 mi nevznikla povinnosť platiť odvody do SP. Sociálna poisťovňa ma na to upozornila, ja sama som sa nikdy nezaujímala, kedy mi vznikne povinnosť platiť odvody do SP. Priznala som vždy celý príjem. Nevedela som aký dopad bude mať neplatenie odvodov do SP a tak som sa šla na to opýtať pracovníčky Sociálnej poisťovne. Okrem iného mi povedala, že nebudem mať nárok na nemocenské dávky, keby som ochorela. A to bol dôvod, pre ktorý som sa od 01.08.2017 prihlásila dobrovoľne do SP. Pod pokles môjho príjmu sa podpísala aj úroveň nášho školstva. Na univerzite, kde som pripravovala najviac študentov, denných aj externých, došlo ku generačnej výmene prednášajúcich a na študentov sa začali klásť nižšie nároky. Rozhodla som sa vrátiť k práci v IT. V roku 2019 som po rozhovore s príbuznou zistila, že v štátnej organizácii majú pozície, ktoré by som mohla obsadiť. Poslala som tam žiadosť a oni mi zatelefonovali, že majú pre mňa vhodnú pozíciu. 18.10.2019 som absolvovala úspešný osobný pohovor. Ja som nepochybovala o tom, že budem prijatá. V súvislosti s tým, že som si potrebovala zariadiť súkromie (sťahovanie, lekári, …), som sa odhlásila zo Sociálnej poisťovne. 07.11.2019 mi prišla odpoveď, že budú hľadať iného vhodného kandidáta a ja som sa následne na to znovu prihlásila do SP. V roku 2019 som mala nečakané  zdravotné problémy, odvody do SP som napriek tomu dobrovoľne zaplatila vo výške 1 549,43 Eur. Po druhej operácii v decembri 2019 som ukončila PN k 31.12.2019, pretože som mala pracovné povinnosti voči niektorým študentom. Rozhodla som sa miesto pokračovania PN pracovať, keď mi to dovolí zdravotný stav a pripraviť študentov na skúšky. Vedela som, že nebudem mať dostatočný príjem na to, aby som mohla platiť dobrovoľné poistenie a tak som sa rozhodla k 31.12.2019 ukončiť platiť dobrovoľné poistenie do SP. Posledné odvody do SP som zaplatila 08.01.2020 vo výške 45,85 Eur. Odvody do SP som platila dobrovoľne, mohla som ich prestať platiť kedykoľvek. Počas celého podnikania som zaplatila odvody do SP vo výške 11 960,19 Eur, z toho 4 023,81 Eur dobrovoľne.  Počas celého podnikania som k 31.03.2020 s výnimkou odvodových prázdnin neplatila odvody do SP za 4 mesiace a 14 dní.

      Po tom všetkom  som dostala Matovičov bonus pre živnostníkov: Keď živnostníci ochorejú a nepracujú, logicky nemajú príjem. Na základe toho, že nezarobili, im nasledujúci rok nevznikne povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. A na základe toho nedostali  počas pandémie pomoc v opatrení č. 2 „Prvej pomoci“. Bc. Krajniak, kde urobili živnostníci chybu ? Ja som absolvovala v roku 2019  dve operácie – prvú 06.06.2019, druhú 10.12.2019, bola som takmer 3 mesiace práceneschopná, asi 5 mesiacov som absolvovala rôzne vyšetrenia. Navyše moja práca je sezónna, v lete počas prázdnin mám prácu len výnimočne. Napriek tomu som nikdy živnosť neprerušila a platila som odvody do SP aj počas prázdnin. Zarobila som si na ne v zime. Na základe toho som dostala ako náhradu straty príjmu počas pandémie v období od 13.03.2020-28.02.2022 13-krát nulu. V roku 2020 a 2021 som bola zdravá, mohla som pracovať a mať príjem, keby nebola pandémia.

Keď bol zamestnanec počas pandémie práceneschopný päť mesiacov, šiesty dostal pomoc od štátu, ak mala jeho firma problémy. Bc. Krajniak, je to v poriadku ?

      Vzhľadom na to, že bola v roku 2020 vyhlásená mimoriadna situácia a s ňou spojené rôzne opatrenia, na základe ktorých sme mali prekážky v práci, ja by som už nikdy nespĺňala podmienku povinného nemocenského a dôchodkového poistenia, lebo by som nedosiahla príjem, na základe ktorého by mi vzniklo povinné nemocenské a dôchodkové poistenie. Áno, ešte bola druhá možnosť, platiť si dobrovoľné sociálne poistenie a čakať, či o rok, pol roka, niekoľko mesiacov… nedostanú šancu aj živnostníci, ktorí boli dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistení. Tak ako som povedala prezidentke na stretnutí v decembri 2020, z čoho som mala  zaplatiť dobrovoľné nemocenské a dôchodkové  poistenie, keď všetko, čo som mohla zarobiť, by som musela dať štátu. V mojom prípade táto možnosť neprichádzala do úvahy aj z iného dôvodu. Zaplatila som dobrovoľne do SP 4 023,81 Eur  pred vypuknutím pandémie a aj tak ste ma, Bc. Krajniak, vyradili zo všetkých opatrení.

      Bc. Krajniak, ja rozumiem tomu, že ste chceli potrestať živnostníkov, ktorí nikdy neplatili odvody do SP, tiež by som im nič nedala. Aj mne na úvod podnikania poradila ekonómka, aby som neplatila odvody do SP,  lebo z toho nebudem mať nič. Ja som ju nepočúvala, poctivo som platila a nakoniec som aj tak skončila medzi nimi. Čo Vy na to ? Ja rozumiem aj tomu, prečo ste mi za celý rok neodpovedali na moje sťažnosti, prvú som Vám napísala 19.05.2020. Vy osobne, nie Vaši úradníci. Čo by ste mi asi napísali ? Listy a maily od úradníkov, v ktorých ste  mi celý rok 2020 odkazovali, aby som si požiadala o pomoc v hmotnej núdzi alebo o humanitárnu pomoc, na nič z toho som nemala právny nárok, neboli hodné nikoho, kto v marci 2020 v tomto štáte pracoval.  

      Ako príklad uvediem odpoveď od pracovníčky z odboru pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok,  ÚPSVaR z novembra 2020, keď som sa ani v „Prvej pomoci plus“ nenašla v žiadnom opatrení: „je nám ľúto, do akej situácie ste sa dostali a že Vám nemôže byť priznaná finančná podpora v rámci opatrení národného projektu Prvej pomoci. Veríme, že po preštudovaní Vašej žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi Vám bude priznaný nárok na pomoc v hmotnej núdzi, aby Vám to aspoň z časti pomohlo uhradiť nevyhnutné náklady na dôstojný život.“ Ľudia, ktorí boli evidovaní na úrade práce v roku 2020 a aj niekoľko rokov predtým, žili v roku 2020 a 2021 počas mimoriadnej situácie dôstojnejší život ako ja.

      Všimnite si všetci, kto to čítate, akú psychologickú hru so mnou hrali úradníci. Ja som sa do takej situácie dostala sama … Po čestnom podnikaní v súlade so zákonmi a v dôsledku zdravotných problémov v roku 2019, ktoré som nemohla nijako ovplyvniť. Ako to, že sa do takej situácie nedostal zamestnanec, ktorý bol počas pandémie  päť mesiacov na PN ? Ak vyzdravel a potreboval pomoc, dostal ju.

      Bc. Krajniak, Vy ste využili pomoc pre živnostníkov počas pandémie na potrestanie tých, ktorí si „vyrábali“  daňové priznania, aby sa vyhli plateniu odvodov do SP, preto bola v opatrení č. 2 „Prvej pomoci“ podmienka povinného nemocenského a dôchodkového poistenia. Nik z nich ju nespĺňal. Okolo 200 000 SZČO platí odvody z minimálneho vymeriavacieho základu. Ste si istý, že v skutočnosti nezarobili viac a tiež nepriznali celý príjem ? Približne 200 000 nezamestnaných je evidovaných na úrade práce, okolo 92 000 viac ako 1 rok, z nich okolo 24 000 viac ako 4 roky (údaje sú za január 2022) . Ste si istý, že nemajú príjem ? Žijeme na Slovensku …

      Po celý rok 2020 ste v médiách šírili dezinformácie. Podľa Vás bolo opatrenie č. 4A „Prvej pomoci“ určené pre tých, ktorí nikdy neplatili odvody do SP. Ja som v ňom skončila napriek tomu, že mám v ruke výpis zo Sociálnej poisťovne, kde je uvedené – spolu 11 960,19 Eur.

      Počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí odišli z evidencie uchádzačov o zamestnanie v mesiaci január 2020, bol 19 287 (údaj je ku dňu spracovania považovaný za predbežný, je to uvedené v Tab. 1, Odtok UoZ v mesiaci za január 2020 za Slovensko). Údaje sú z mesačnej štatistiky uchádzačov o zamestnanie, zverejnenej na webovej stránke https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky/2020).

      Ak sa niekto z nich zamestnal k 01.02.2020, už po 2 mesiacoch mal v rámci opatrenia č. 1 projektu „Prvá pomoc“ nárok na náhradu straty príjmu vo výške 80 % hrubej mzdy, maximálne do výšky 1 100 Eur alebo začal podnikať od 01.02.2020, už po 2 mesiacoch dostal príspevok v rámci opatrenia č. 2 projektu „Prvá pomoc“ (čerpal tzv. odvodové prázdniny) a nikoho nezaujímalo, či niekedy v minulosti platil odvody do SP. Mohol byť evidovaný na úrade práce aj niekoľko rokov. Ako mohol dostať pomoc od štátu ten, kto ani poriadne nepracoval a možno nikdy neplatil odvody do SP a nedostal ten, kto pracoval 10 rokov a poslal do SP takmer 12 000 eur ? Každý si v opatrení č. 4A „upravoval“ daňové priznania ? Obvinili ste ma bez toho, aby ste mi to dokázali.

      Prvý príspevok od štátu od 13.03.2020, kedy som prišla o prácu, som dostala na účet 01.06.2020, bolo to 210 Eur za 04/2020, následne 04.06.2020, 210 Eur za 05/2020. V období  04/2020-06/2020 som musela povinne mesačne zaplatiť odvody do ZP vo výške 70,91 Eur. Čo mi ostalo na životné náklady ?

      „Prvá pomoc“ mala v júni 2020 končiť, nasledovali prázdniny. Bola som bez práce, bez pomoci, ale odvody do ZP som musela platiť. Na základe toho všetkého som sa 30.06.2020 rozhodla ukončiť živnosť a evidovať sa na úrade práce. Ja som toto rozhodnutie urobila po 20.06.2020, potom, čo som sa poradila s pracovníčkou živnostenského úradu.  01.07.2020 večer v správach som sa dozvedela, že „Prvá pomoc“ pokračuje. Ani neviem, čo mám k tomu dodať. Bc. Krajniak, my si život plánujeme dopredu, presne tak ako Vy.

      Ja som vedela, že si živnosť opäť založím, keď sa obnovia skúšky – maturity, monitor, skúšky na VŠ (nie online). Bolo by to v priebehu septembra 2020. Nestihla som. Školy sa zatvorili veľmi rýchlo. Od 01.10.2020 platila „Prvá pomoc plus“: príspevok dostala SZČO, ktorá začala podnikať najneskôr k 02.09.2020. Bc. Krajniak, chápem, že všetci, ktorí chceli pracovať a v lete 2020 neplatili žiadne opatrenia, už nemali čo robiť na úrade práce. Lenže oni mali prácu počas prázdnin. Ja by som si počas prázdnin živnosť nezaložila, veď vtedy nemám prácu. Takže som ostala tento krát mimo akejkoľvek pomoci v rámci „Prvej pomoci plus“.

      Na základe toho, že som prepadla (kto vymyslel toto slovo ?) cez opatrenia „Prvej pomoci“, som sa zúčastnila na stretnutí v Prezidentskom paláci, ktoré sa konalo 10.12.2020. Bolo to stretnutie ľudí, ktorí v marci 2020 pracovali a napriek tomu museli ísť žobrať o pomoc až k prezidentke. Na stretnutí som kritizovala podmienku povinného nemocenského a dôchodkového poistenia, pretože po čestnom podnikaní a zdravotných problémoch v roku 2019, som na základe nesplnenia tejto podmienky nedostala pomoc od štátu a keby nedošlo k jej zmene, nikdy by som nedostala príspevok v opatrení č. 2 „Prvej pomoci“. K zmene došlo v „Prvej pomoci plus plus“ platnej od 01.02.2021. Ja som si nakoniec  kvôli psychickým problémom ani nedokázala požiadať o tento príspevok (nezaložila som si živnosť). Pomohla som všetkým, ktorí celé roky neplatili odvody do SP a kvôli ktorým bola v roku 2020 v opatrení č. 2 „Prvej pomoci“ podmienka povinného sociálneho poistenia.

V mesiacoch 12/2020, 01/2021-06/2021 som dostala SOS dotáciu vo výške 300 Eur.

      Po nevyplatení SOS dotácie za november 2020 ste mi 10.02.2021 napísali (bolo to prvýkrát a aj posledný, pomohla mi k tomu prezidentka, ktorá preposielala moje sťažnosti na ministerstvo práce):

 „Skúste požiadať o humanitárnu pomoc.

V prípade, krízovej životnej situácie alebo  mimoriadne nepriaznivej sociálnej situácie  je možné požiadať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu.

Odporúčame Vám požiadať Ministerstvo PSVaR o túto humanitárnu pomoc.“

      V ten istý deň som sa opýtala pracovníčky ministerstva práce  (napísali ste mi, aby som sa v tejto súvislosti na ňu obrátila), či mám nárok na dotáciu na podporu humanitárnej pomoci za rok 2020, keďže je poskytovaná za kalendárny rok a ja som nedostala vyplatenú dotáciu v 11/2020. Nedostala som od nej  dva mesiace žiadnu odpoveď. A tak som si odpoveď na túto otázku vyžiadala od pracovníka z odboru sociálnej pomoci a stratégie sociálnej politiky Ministerstva práce SR. Dostala som ju 26.04.2021:

 „Humanitárna pomoc sa neposkytuje za kalendárny mesiac.  Možno ju poskytnúť v sume 800 € za kalendárny rok. Za rok 2020 už dotáciu na podporu humanitárnej pomoci nemôžeme poskytnúť. Ak si požiadate teraz o humanitárnu pomoc môže Vám byť poskytnutá za rok 2021.“

O čo Vám išlo ? Nedostala som zase nič.

      Ten istý úradník mi ešte pred touto odpoveďou napísal dlhý mail, v ktorom ma informoval, aby som prehodnotila, či nemám nárok na príspevok v opatrení č. 2 „Prvej pomoci“ alebo pomoc v hmotnej núdzi.

      Príspevok v „Prvej pomoci plus plus“ dostal iba ten, kto začal podnikať najneskôr k 01.02.2021. Keby som si po tomto dátume založila živnosť, nedostala by som žiadnu pomoc od štátu. Bola som o tom presvedčená. Aj u mňa  by došlo k poklesu príjmu a k veľkému, len na rozdiel od iných by som nedostala príspevok v rámci „Prvej pomoci“.  A tak som rozhodla naďalej dostávať SOS dotáciu, až do 30.06.2021. Potom som konala presne tak, ako mi napísal posledný úradník.

      Keďže nemám v lete prácu, vyplnila som si 28.07.2021 žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi a odniesla na úrad práce. Pracovníčka mi oznámila, že nemám nárok na pomoc v hmotnej núdzi, pretože mám finančné úspory v banke. Napriek tomu, že som prišla o prácu kvôli mimoriadnej situácii (uviedla som to aj do žiadosti), som  nedostala od štátu žiadnu pomoc. Musela som si o ňu požiadať, aj keď som vedela, že na ňu nemám nárok, lebo mne už úradníci v odpovedi na moje sťažnosti písali „veď ste vedeli, že ste si mohli požiadať …“. Chcela som to mať na papieri. Rozhodnutie som dostala 25.08.2021.

      Počas mojej návštevy na úrade práce vošla k vedľajšiemu boxu mladá Rómka. Sadla si a sebavedomo povedala, že chce pomoc v hmotnej núdzi. Vypočula som si celý rozhovor. Mala 27 rokov, nikdy nepracovala a nemala žiadne deti.  Živil ju manžel. Odišla od neho, odsťahovala sa o ulicu, či dve ďalej  a chcela sa rozviesť. Kým som ja čakala na potvrdenie toho, že nemám nárok na pomoc v hmotnej núdzi – pracovníčka sa telefonicky radila s inou pracovníčkou, sa mladej Rómke venovali ďalšie dve pracovníčky v miestnosti. Vysvetlili jej, že odo dňa, kedy bude žiadosť o rozvod podaná na súde, jej vznikne nárok na pomoc v hmotnej núdzi. Stačí im to iba dokladovať. Obidve sme odchádzali z úradu práce,  ja po takmer 30-tich odpracovaných rokoch bez nároku na akúkoľvek pomoc, napriek tomu, že som si to nespôsobila sama – prišla som o prácu kvôli mimoriadnej situácii. Ona s okamžitou pomocou, napriek tomu, že nikdy nepracovala a za to, že ostala bez príjmu si môže aj sama. Ja som si plnila povinnosti voči štátu celý život, nárok na pomoc som nemala. Ona si neplnila voči štátu nikdy žiadne povinnosti, nárok na pomoc mala. Všetko, čo som si v tomto štáte zaplatila, dostala za mňa mladá Rómka. Pracovníčka, ktorá vybavovala moju žiadosť, mi  vzhľadom na vzniknutú situáciu ani nedokázala povedať, že nemám nárok na nič. Iba pokrútila hlavou.

Nedostala som ani pomoc v hmotnej núdzi.

      Písala som úradníkom a žiadala o pomoc od mája 2020. Napísala som možno 100 mailov, 10 žiadostí a takmer som prišla o život. O psychické zdravie budem bojovať ešte dlho.  Stratila som dva roky  života. Výsledkom toho nebola ani pomoc v hmotnej núdzi,  13 mesiacov v období od 13.03.2020-28.02.2022 som dostala od štátu nulu. Povinnosti voči štátu som si plnila takmer 30 rokov.  Mladá Rómka vybavila všetko za 5 minút. Keď si spomeniem na to, ako som sa 08.04.2020 večer „obložila“ pri počítači daňovými priznaniami, účtovníctvom, bankovými výpismi, Ičami a Dičami a ešte neviem čím, keď som vypĺňala žiadosť o príspevok v opatrení č. 2 „Prvej pomoci“ a dostala som po tom všetkom 0 !!! Bola to facka pracujúcemu občanovi.

Pri vybavovaní žiadosti mladej Rómky som konečne videla ako vyzerá ústretovosť zo strany štátnych úradníkov. A nikto jej ani nenaznačil, že by si mohla peniaze na život zadovážiť prácou …

      Od 01.10.2021 som si chcela znovu založiť živnosť, deti sa už vrátili do škôl. Vrátila by som sa k pôvodnej práci, ktorú som robila 10 rokov. V nádeji, že sa obnovia skúšky (maturity, monitor), na ktoré som pripravovala študentov. Navyše, som sa začala venovať  aj modelovaniu dát. Chcela  som sa vyhnúť tomu, aby som sa nemusela vrátiť na úrad práce, keby sa mi nedarilo a tak som sa opýtala pracovníčky úradu práce, či by som si mohla požiadať o príspevok v rámci projektu „Prvá pomoc“. Tu je odpoveď z 30.09.2021:

k Vášmu dotazu ohľadom získania príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ uvádzame nasledovné:

Podľa OZNÁMENIA O MOŽNOSTI PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU V RÁMCI PROJEKTU „PRVÁ POMOC“, Číslo: 21A/2021/§54 – PP,  Aktualizácia č. 20 zo dňa 01.08.2021

oprávneným žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2021.

Nedostala som ani pomoc v „Prvej pomoci“. Úradník sa v apríli 2021 mýlil.

Od 01.07.2021 som ostala som bez akejkoľvek finančnej pomoci. Až do skončenia „Prvej pomoci“. Alebo dokedy ? Kedy to celé skončí ?

Prečo som nedostala ani životné minimum ? Komu patrí ? Prvý rok ste mi Bc. Krajniak niečo dali a hneď na to aj vzali. Druhý rok ste mi už nedali nič, už ste mi nemali čo zobrať.

      Nik z vás, kto si toto prečíta, nemá právo hovoriť o spoločenskom dne. Úradníci ma šikanovali od začiatku pandémie až do konca. Koľkokrát mi napísali, aby si požiadala o niečo, načo som ani nemala nárok. Je to nová spoločenská hra ? Vyvolávali mi a zisťovali, koľko mám izieb, aký dôchodok má moja matka, aké mám úspory. Bránila som sa po celý čas, že to nesúvisí s tým, že som prišla o prácu kvôli pandémii Covidu-19. Kto z vás, ktorí ste dostali príspevok v rámci „Prvej pomoci“, musel odpovedať na podobné otázky ? Naposledy som zistila, že informácie z mojej žiadosti o pomoc preberajú v krčme. Neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi úradníkom nehovorí nič.

      Zhrniem Vám, Bc. Krajniak, celú moju „Prvú pomoc“ od 13.03.2020-28.02.2022 (je to uvedené v eurách):

03/2020 0
04/2020 0
05/2020 0
06/2020420
07/2020350
08/2020 0
09/2020420
10/2020 0
11/2020 74,30
12/2020300
01/2021300
02/2021300
03/2021300
04/2021300
05/2021300
06/2021300
07/2021 0
08/2021 0
09/2021 0
10/2021 0
11/2021 0
12/2021 0
01/2022 0
02/2022 0

Toto je výsledok po desiatich rokoch čestného podnikania a po dvoch rokoch žobrania.

      Zhrniem právny nárok na príspevok v opatrení č. 2 „Prvej pomoci“ v období od 13.03.2020-28.02.2022 pre SZČO, ktorá začala podnikať od 01.02.2020 a dovtedy bola evidovaná na úrade práce, možno aj niekoľko rokov (v tabuľke je uvedený maximálny príspevok v eurách):

03/2020 270
04/2020 540
05/2020540
06/2020540
07/2020540
08/2020540
09/2020540
10/2020810
11/2020810
12/2020810
01/2021810
02/2021870
03/2021870
04/2021870
05/2021870
06/2021870
07/2021540
08/2021 0
09/2021540
10/2021540
11/2021810
12/2021810
01/2022810
02/2022810

Na túto pomoc od štátu nemusela SZČO, ktorá začala podnikať od 01.02.2020 a dovtedy bola evidovaná na úrade práce, nikdy platiť odvody do SP. Na dobrovoľné odvody do SP, ktoré by musela zaplatiť, keby si chcela požiadať o príspevok v opatrení č. 2 v rámci „Prvej pomoci“, jej prispel štát.

      Na základe toho všetkého som 30.09.2021 napísala prezidentke list o mojej „Prvej pomoci“ a vrátila som jej finančný dar vo výške 150 Eur určený na podporu a ochranu zdravia a ochranu ľudských práv, ktorý som dostala po stretnutí v Prezidentskom paláci, ktoré sa konalo 10.12.2020. Počas pandémie v období od 13.03.2020-28.02.2022 som bola zbavená všetkých práv, čo sa týka finančnej pomoci zo strany štátu (mať právo na 210 Eur v opatrení č. 4A „Prvej pomoci“, aj to len za predpokladu, že som nemohla mať žiadny príjem a ešte z nich zaplatiť odvody do ZP, je smiešne).

      Bc. Krajniak, v priebehu októbra (alebo novembra) ste povedali v médiách, že aj ten, kto začal podnikať najneskôr k 01.10.2021, si môže požiadať o príspevok v opatrení č. 2 „Prvej pomoci“. Zase ste ma nesklamali. Ja som to musela vedieť vopred, lebo som sa musela prihlásiť do SP. Len na základe toho som si mohla požiadať o príspevok v prípade, že by sa mi nedarilo. Informovali Vás o tom pracovníci úradu práce, ktorí mi dva roky všetko iba brali ?

      Nepresvedčila som nikoho v tomto štáte ani čestnosťou, ani tým, že potrebujem z niečoho žiť. Skončila som v tomto štáte so žobraním. Podnikala som čestne, mám čisté svedomie. Ja som neurobila nikde chybu.

Aj takto som žobrala o pomoc:

      Keď som sa nenašla v žiadnych opatreniach „Prvej pomoci plus“, zatelefonovala som na call centrum ministerstva práce. Bolo to na začiatku novembra 2020. Povedali mi, aby som Vám napísala príbeh (ten môj môžete aj sfilmovať). Chcela som Vás v ňom požiadať, aby ste mi z tých 12 000 Eur, ktoré som zaplatila na odvody do SP, aspoň požičali. S tým, že Vám ich vrátim, keď budem môcť pracovať naplno.

Pred Vianocami,  v decembri 2021, po piatich mesiacoch bez finančnej pomoci, som rozmýšľala aj nad týmto:

      Moja bývala spolužiačka a kamarátka podnikala 8 rokov súbežne so mnou. Počas celého obdobia podnikania neplatila odvody do SP, zistila som to až po mojom ochorení na Covid-19 v októbri 2020. Odvody neplatila na základe toho, že jej nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Povinnosť jej nevznikla  na základe dosiahnutého príjmu. Živil ju manžel. Daňové priznania podávala v minimálnej výške, na základe ktorej je povinná podávať daňové priznania (v súčasnosti je to niečo viac ako 2200 Eur). Ona si o pomoc nikdy nepožiadala, bola si vedomá toho, že jej nepatrí vzhľadom na to, že nikdy neplatila odvody do SP. Manžel pracoval počas pandémie bez obmedzenia. Počas celého roka 2020 mala právny nárok na vyššiu finančnú pomoc ako ja. Mala by ju vyššiu aj keby som neukončila podnikanie a neevidovala sa na úrade práce, pretože ja som v marci vypadla zo všetkých opatrení. Po prijatí projektu “Prvá pomoc plus plus“, od 01.02.2021 si mohla požiadať o príspevok v opatrení č. 2 po štrnástich dňoch (február 2021) platenia odvodov do SP. Mne na to v marci 2020 nestačilo ani 11 960,19 Eur za viac ako 8 rokov platenia odvodov do SP a dôvod, pre ktorý som prestala platiť dobrovoľné odvody do SP – zdravotné problémy. Dokonca si mohla požiadať o 870 Eur.

      Napadlo ma, či by si ona nepožiadala o príspevok v opatrení č. 2, keďže naňho mala právny nárok a nepožičala mi, nie všetko, nech si niečo nechá. Ja som pracovala a platila odvody do SP, ona ani nerobila, nikdy neplatila odvody do SP, a ja musím žobrať o pomoc.

      Po prečítaní tohto listu mi môžete napísať, prečo som celú situáciu počas pandémie neriešila inak. Napríklad, že by som si našla inú prácu. Prečo ? Veď všetci, ktorí podnikali v oblasti služieb, boli na tom počas pandémie presne tak ako ja. Lenže oni dostali pomoc v opatrení č. 2 „Prvej pomoci“. Ja som nedostala 2 roky výplatu.

Na záver:

      V apríli 2021, keď sa mi trochu zlepšil zdravotný stav v súvislosti s depresiami, som sa skontaktovala  s mojou blízkou rodinou v Bratislave. Pracujú na ministerstvách, jedna z nich dokonca ako právnička. Oni mi vysvetlili, že podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov nemusí SZČO vzniknúť povinné nemocenské a dôchodkové poistenie a že to bola voči mne (aj voči iným) diskriminácia. Počas mimoriadnej situácie som mala nárok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti nadväzne na pokles tržieb, tak ako každý kto prišiel o príjem.

A tak som sa obrátila na odborníkov. Nech rozhodnú oni. Po čestnom podnikaní si ešte musím zaplatiť právnikov.

Keby som to neurobila, navždy by som žila s pocitom, že ste ma, Bc. Krajniak, obvinili, že som nepodnikala čestne.

28.02.2022 sa „Prvá pomoc“ skončila. Tak ako sa v mojom prípade „Prvá pomoc“ začala, tak sa aj skončila.

      Začala sa slovami úradníčky práce, aby som si požičala peniaze od príbuzných, ak nie som sama … To bola odpoveď na moju otázku, či si môžem požiadať o pomoc v hmotnej núdzi, keď ma vyradili zo všetkých opatrení „Prvej pomoci“. Bol máj 2020.

      23.02.2022 sa ma pracovníčka úradu práce opýtala, či si nechcem založiť živnosť. 10 rokov som čestne podnikala, aby som počas pandémie dostala od štátu 13 krát nulu. Dovolil si to napísať verejne známy človek, dovolím si to napísať aj ja. Vám musí j***ť. Na 1. poschodí tohto úradu práce mi 13 mesiacov (presnejšie 9 mesiacov, potom som to už vzdala) Vaši úradníci odopierali akúkoľvek pomoc, ponižovali ma, obviňovali, že zneužívam sociálny systém. Na prízemí toho istého úradu práce mi navrhli, aby som po tom všetkom znovu plnila štátnu kasu.

Vy sa ma už nemôžete opýtať, ani či chcem v tomto štáte ešte pracovať alebo dokonca žiť.

      Známy umelec dostal od štátu 120 000 Eur aj vďaka kontaktom. Sám to priznal. A aj tak je znechutený z toho, čo sa okolo neho deje a skončil so svojou činnosťou (možno nie s celou). Ja som mala 10 rokov  kontakty iba na Zdravotnú a Sociálnu poisťovňu, asi preto ste mi dva roky nedali skoro nič.

Úradníčka mi dala nejaké papiere s adresou na portál, kde sa sparujem ako nezamestnaná s nejakou ponukou. Cestou domov som ich potrhala a odhodila do koša.

Nedávno som išla cez Huncovce a tam na lazoch v rómskej osade vraj žije 1 300 ľudí.  Povedal mi to miestny občan, ktorý žije v obci. Koľkí z nich sú navždy spárovaní s úradom práce ? Oni sú teraz môj vzor. 

      Kto všetko mal právny nárok na pomoc počas vyhlásenej mimoriadnej situácie v období od 13.03.2020-28.02.2022. Pre SZČO mám na mysli pomoc v opatrení č. 2 „Prvej pomoci“:

  1. Ľudia evidovaní na úrade práce, ktorí poberali pomoc v hmotnej núdzi. Pomoc v hmotnej núdzi bola dokonca zvýšená. Pri samoobslužných pokladniach v nákupnom centre na konci roka 2020 povedala mladá Rómka nahlas túto vetu: Matovič nám zvýšil sociálne dávky, mohol by ešte raz. Dúfam, že si nevymýšľala. Predpokladám, že všetci dostali ochranný príspevok (táto informácia je z webu), v akom dlhom období ma nezaujíma.
  2. Občania z cudzích krajín, ktorí začali na Slovensku podnikať od 01.02.2020, dostali pomoc od štátu, lebo boli čestní.
  3. Občania z cudzích krajín, ktorí sa u nás zamestnali najneskôr k 01.02.2020. Niektorí pracovali v našom štáte mesiac a pol.
  4. 19 287 uchádzačov o zamestnanie, ktorí odišli z evidencie uchádzačov o zamestnanie v mesiaci január 2020. Ak sa niekto z nich zamestnal k 01.02.2020, už po 2 mesiacoch mal v rámci opatrenia č. 1 projektu „Prvá pomoc“ nárok na náhradu straty príjmu vo výške 80 % hrubej mzdy, maximálne do výšky 1 100 Eur alebo začal podnikať od 01.02.2020, už po 2 mesiacoch dostal príspevok v rámci opatrenia č. 2 projektu „Prvá pomoc“ (čerpal tzv. odvodové prázdniny). Mohol byť evidovaný na úrade práce aj niekoľko rokov a nikdy nemusel platiť odvody do SP. Aj on bol čestný. Ako inak, na úrade práce nepodával daňové priznanie.
  5. Všetci, ktorí sa konečne v daňovom priznaní podávanom do 30.06.2020 rozhodli priznať taký príjem (možno nie celý), na základe ktorého im  prvýkrát vzniklo povinné sociálne poistenie. To znamená, že prvýkrát mali platiť odvody do SP od 01.07.2020, na základe čoho dostali od 01.07.2020 príspevok v opatrení č. 2 „Prvej pomoci“.
  6. Moja kamarátka alebo hocikto, kto počas podnikania nikdy neplatil odvody do SP. Keby skončili s podnikaním k 31.01.2020 a od 01.02.2020 by sa zamestnali. Nikoho by nezaujímalo, že niekoľko rokov neplatili odvody do SP. Už by boli čestní.

      Kto nemal nikdy právny nárok na pomoc počas vyhlásenej mimoriadnej situácie v období od 13.03.2020-28.02.2022.

  1. Ja. Po desaťročnom čestnom podnikaní, po zaplatení odvodov do SP vo výške 11 960,19 Eur. Napísala som správne, že som nikdy som nemala právny nárok, lebo ja som sa musela počas „Prvej pomoci“ vzdať práce, ak som chcela príspevok v opatrení č. 4A. Aj u mňa došlo k poklesu príjmu, dokonca k veľkému. Mohla som si zvoliť zarobiť 150-200 Eur alebo si požiadať o príspevok v opatrení č. 4A. Tí, čo si „upravovali“ daňové priznania, aby nemuseli platiť odvody do SP, mi spolu s Vami, Bc. Krajniak, nastavili životnú úroveň na 139,09 Eur (na konci roka 2020 ste ju zvýšili o 105 Eur, mne už nie, bola som v tom čase evidovaná na úrade práce).
  2. Je ešte niekto taký v tomto štáte ?

Chcem ukrajinský pas …

Nezamestnanosť a sociálne dávky v tabuľkách, grafoch a mapách (aktualizované k 2022-12)

05.02.2023

Chcela som sa počas pandémie naučiť niečo nové a tak som si stiahla program Power BI (softvér na analýzy dát). Potrebovala som nejaké dáta a použila som na to dáta zo štatistiky zverejnenej na webovej stránke https://www.upsvr.gov.sk/statistiky.html. Dávam to do blogu pre tých, ktorí by si to chceli pozrieť. Údaje zverejnené na webovej stránke ÚPSVaR sú z ich databázy. [...]

Pohovor do NCZI

03.01.2023

Citujem ministra zdravotníctva Lengvarského: „Rezervy v elektronizácii máme obrovské, NCZI je pre mňa asi najväčším sklamaním.“ V článku na webovej stránke https://www.aktuality.sk/clanok/jkCmGXK/lengvarsky-robi-zo-zaciatku-roka-personalne-zmeny-do-narodneho-centra-zdravotnickych-informacii-posiela-krizovy-manazment/ je okrem iného napísané: „Lengvarský robí [...]

Nezamestnanosť a sociálne dávky v tabuľkách, grafoch a mapách (aktualizované k 2022-11)

30.12.2022

Chcela som sa počas pandémie naučiť niečo nové a tak som si stiahla program Power BI (softvér na analýzy dát). Potrebovala som nejaké dáta a použila som na to dáta zo štatistiky zverejnenej na webovej stránke https://www.upsvr.gov.sk/statistiky.html. Dávam to do blogu pre tých, ktorí by si to chceli pozrieť. Údaje zverejnené na webovej stránke ÚPSVaR sú z ich databázy. [...]

nôž, krv, zranenie

Veľká tragédia v Hlohovci: V byte našli dobodaného 19-ročného mladíka. Polícia zadržala podozrivého

20.04.2024 21:44, aktualizované: 22:26

Privolaní záchranári mu už nedokázali pomôcť.

Taiwan, vojaci

USA odklepli spojencom pomoc za 95 miliárd dolárov. Biden: Jasná správa o našej sile

20.04.2024 19:51, aktualizované: 22:34

Rad kongresmanov ocenil, že šéf Snemovne Mike Johnson zákony na hlasovanie predložil. Johnson kvôli tomu podľa médií riskuje vlastný post.

nehody

Nešťastný deň pre Brezovú pod Bradlom: Dve nehody a päť zranených. Zasahoval aj vrtuľník

20.04.2024 19:29

Polícia vyšetruje okolnosti dvoch dopravných nehôd, ku ktorým došlo v sobotu v Brezovej pod Bradlom.

loď, trajekt, potopený

V Stredoafrickej republike zahynulo pri potopení sa lode 58 ľudí, smerovali na pohreb

20.04.2024 18:56, aktualizované: 21:33

Podľa svedkov viezla rybárska loď na rieke Mpoko v Bangui viac ako 300 osôb. Pomoc prišla až po 40 minútach.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 23
Celková čítanosť: 79626x
Priemerná čítanosť článkov: 3462x

Autor blogu

Kategórie